Voor ouders

Zoekt u hulp, steun of advies?

Ouders & Co geeft ouders advies, ondersteuning en begeleiding m.b.t. de opvoeding en verleent hulp aan gezinnen met thuiswonende kinderen van 0-20 jaar. Ouders & Co werkt met een professionele gezinsbegeleider die bij u thuis komt.

Waarmee helpt Ouders & Co?

Alle opvoedvragen kunnen aan bod komen. Bijvoorbeeld hoe je als ouder om kan gaan met driftige peuters, onzekere of bange kleuters, kinderen die druk zijn of erg boos worden, veel uit bed komen en niet willen slapen. Maar ook met pubers die vaak ruzie maken met elkaar, grenzen opzoeken of een grote mond hebben. Hoe word je als ouders weer een team, inclusief je onderlinge verschillen?

Hoe doet Ouders & Co dat?

De gezinsbegeleider van Ouders & Co komt voor een kennismakingsgesprek thuis op bezoek. Samen bespreekt u wat er aan de hand is, wat uw vragen zijn en wat u zou willen veranderen. De gezinsbegeleider maakt een Opvoedplan en kiest een werkwijze die aansluit bij uw vraag en uw manier van leren (praten, doen, opschrijven of afkijken en nadoen). De gezinsbegeleider gaat uit van alles wat wel goed gaat tussen u en uw kind, hier ligt vaak het begin van de verbetering. Er kan een video-opname gemaakt worden, u kunt oefeningen of opdrachten gaan doen, de gezinsbegeleider kan uitleg geven over de verschillende opgroeifasen die kinderen op hun eigen wijze doorlopen, of zij kan boeken, folders of artikelen meenemen om te lezen. Na ongeveer 5 huisbezoeken zijn de problemen meestal voor het grootste deel in kaart en soms opgelost. De gezinsbegeleider schrijft een kort eindverslag met een advies en belt na het afscheid na een tijdje om te horen hoe het gaat. Mocht de hulp niet voldoende zijn omdat de problemen ingewikkeld of hardnekkig blijken, dan werkt de gezinsbegeleider samen met u verder aan het plan of adviseert andere vormen van hulp of zorg. Ook voor specifieke onderzoeken van uw kind verwijst de gezinsbegeleider naar iemand anders die dat goed kan.

Hoe lang duurt de hulp?

Als de vragen licht en/of enkelvoudig zijn en u als ouders nog voldoende draagkracht heeft zijn gemiddeld 7 huisbezoeken voldoende. Mochten de problemen ingewikkelder en/of meervoudig zijn en heeft u als ouders het zelf ook zwaar dan duurt een traject langer. De periode tussen de huisbezoeken wisselt steeds, in het begin wat intensiever en na een tijdje met grotere tussenpozen. Daardoor kan het hele traject 6 maanden tot een jaar of langer in beslag nemen.

Hoeveel kost het?

Het kennismakingsgesprek is altijd gratis. Ieder volgend huisbezoek kost €135.- per keer. Als u een verwijzing* heeft van de huisarts of de gemeente ( CJG, sociaal-, basis- of wijkteam, WIJ-team) worden de kosten door de gemeente betaald en kost het u zelf niets.

* Verwijzing en indicatie op naam van Zorgkracht12, de zorgaanbieder.

Wie werkt er bij Ouders & Co?

Ouders & Co is een initiatief van Jacomine Meyling. Zij heeft na haar HBO-opleiding Jeugdwelzijnswerk (nu Social Work) ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker op het Medisch Kleuterdagverblijf in Haren en Appingedam. Na een managementopleiding werd zij leidinggevende bij het Bureau Jeugdzorg Groningen. Begin 2006 startte zij Ouders & Co en deed zij de opleiding Video-Hometraining en Triple P Standaard, Basiszorg 0-12 en tieners. Jacomine is moeder van 2 dochters. Jacomine werkt samen met andere gezinsbegeleiders.