Voor ouders

Opvoeden is niet altijd makkelijk.

Zoekt u hulp, steun of advies?
Ouders & Co geeft ouders advies en ondersteuning m.b.t. de opvoeding en verleent kortdurende hulp aan gezinnen met thuiswonende kinderen van 0-20 jaar. Ouders & Co werkt met professionele opvoedcoaches die bij u thuis komen.

Waarmee helpt Ouders & Co?

Alle opvoedvragen kunnen aan bod komen. Bijvoorbeeld hoe je als ouder om kan gaan met driftige peuters, onzekere of bange kleuters, kinderen die druk zijn of erg boos worden, veel uit bed komen en niet willen slapen. Maar ook met pubers die vaak ruzie maken met elkaar, grenzen opzoeken of een grote mond hebben. Hoe word je als ouders weer een team, inclusief je onderlinge verschillen?

Hoe doet Ouders & Co dat?

De opvoedcoach van Ouders & Co komt voor een kennismakingsgesprek thuis op bezoek. Samen bespreekt u wat er aan de hand is, wat uw vragen zijn en wat u zou willen veranderen. De opvoedcoach maakt een Opvoedplan en kiest een werkwijze die aansluit bij uw vraag en uw manier van leren (praten, doen, opschrijven of afkijken en nadoen). De opvoedcoach gaat uit van alles wat wel goed gaat tussen u en uw kind, hier ligt vaak het begin van de verbetering. Er kan een video-opname gemaakt worden, u kunt oefeningen of opdrachten gaan doen, de opvoedcoach kan uitleg geven over de verschillende opgroeifasen die kinderen op hun eigen wijze doorlopen, of zij kan boeken, folders of artikelen meenemen om te lezen. Na ongeveer 5 huisbezoeken zijn de problemen meestal voor het grootste deel opgelost. De opvoedcoach schrijft een kort eindverslag met een advies en belt na het afscheid na een tijdje om te horen hoe het gaat. Mocht de hulp niet voldoende zijn omdat de problemen ingewikkeld of hardnekkig blijken, dan adviseert de opvoedcoach andere vormen van hulp of zorg. Ook voor specifieke onderzoeken van uw kind verwijst de opvoedcoach naar iemand anders die dat goed kan.

Hoe lang duurt de hulp?

De opvoedcoach komt niet meer dan 10 keer bij u thuis op bezoek. Meestal bestaat het hele traject uit ongeveer 7 huisbezoeken. De periode tussen de huisbezoeken wisselt steeds, in het begin wat intensiever en na een tijdje met grotere tussenpozen. Daardoor kan het hele traject 2 maanden tot een halfjaar in beslag nemen.

Hoeveel kost het?

Het kennismakingsgesprek is altijd gratis. Ieder volgend huisbezoek kost €135.- per keer. Als u een verwijzing heeft van de huisarts of de gemeente ( CJG, sociaal-, basis- of wijkteam, WIJ-team) worden de kosten door de gemeente betaald en kost het u zelf niets.

Wie werkt er bij Ouders & Co?

Ouders & Co is een initiatief van Jacomine Meyling. Zij heeft na haar HBO-opleiding Jeugdwelzijnswerk (nu SPH) ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker op het Medisch Kleuterdagverblijf in Haren en Appingedam. Na een managementopleiding werd zij leidinggevende bij het Bureau Jeugdzorg Groningen. Begin 2006 startte zij Ouders & Co en deed zij de opleiding Video-Hometraining en Triple P Standaard, Basiszorg 0-12 en tieners. Jacomine is partner en moeder van 2 dochters. Jacomine werkt samen met andere opvoedcoaches.

Bekijk onze folder