Over Ouders&Co

Ouders & Co biedt Gezinsbegeleiding, gericht op ouders/opvoeders met specifieke opvoedvragen en thuiswonende kinderen van 0-20 jaar. Ouders & Co is lid van Zorgkracht12, de noordelijke zorgcoöperatie.
De Gezinsbegeleiding kan kortdurend (Gezinsbegeleiding Basis) of intensiever (Gezinsbegeleiding Specialistisch). Ook is het mogelijk de vinger aan de opvoedpols te houden.
Ouders & Co werkt op basis van een verwijzing van een arts (huisarts, GGD-arts) of via een gemeentelijk loket (CJG, sociaal-, basis-, of wijkteam, WIJteams). Ouders & Co biedt ook begeleiding en ondersteuning in het kader van een Maatwerkvoorziening WMO.
De gezinsbegeleider gaat altijd op huisbezoek.
Ouders & Co werkt volgens de richtlijnen van de Meldcode Kindermishandeling en kan melden in Zorg voor Jeugd.

Ouders & Co is een initiatief van Jacomine Meyling. Zij heeft na haar HBO-opleiding Jeugdwelzijnswerk (nu Social Work) ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker op het Medisch Kleuterdagverblijf in Haren en Appingedam. Na een managementopleiding werd zij leidinggevende bij het Bureau Jeugdzorg Groningen.
Begin 2006 startte zij Ouders & Co en deed zij de opleiding Video-Hometraining en Triple P Standaard, Basiszorg 0-12 en tieners. Jacomine is moeder van twee dochters. Jacomine werkt samen met andere opvoedcoaches en gezinsbegeleiders.

Linkedin


Ouders & Co gebruikt onder andere de volgende methodieken voor gezinnen:
Ouders & Co is aangesloten bij: