Over Ouders&Co

Ouders & Co biedt Gezinsbegeleiding, gericht op ouders/opvoeders met specifieke opvoedvragen en thuiswonende kinderen van 0-20 jaar. Dit kan kortdurend (Gezinsbegeleiding Basis) of intensiever (Gezinsbegeleiding Specialistisch). Ook is het mogelijk de vinger aan de opvoedpols te houden bij gezinnen (Gezinsbegeleiding Laag Frequent).
Ouders & Co werkt op basis van een verwijzing van een arts (huisarts, GGD-arts) of via een gemeentelijk loket (CJG, sociaal-, basis-, of wijkteam, WIJteams). Ouders & Co biedt ook begeleiding en ondersteuning in het kader van een Maatwerkvoorziening WMO.
Ouders & Co werkt met professionele opvoedcoaches die altijd op huisbezoek gaan.
Wij werken volgens de richtlijnen van de Meldcode Kindermishandeling en kunnen melden in Zorg voor Jeugd.

Ouders & Co is een initiatief van Jacomine Meyling. Zij heeft na haar HBO-opleiding Jeugdwelzijnswerk (nu SPH) ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker op het Medisch Kleuterdagverblijf in Haren en Appingedam. Na een managementopleiding werd zij leidinggevende bij het Bureau Jeugdzorg Groningen.
Begin 2006 startte zij Ouders & Co en deed zij de opleiding Video-Hometraining en Triple P Standaard, Basiszorg 0-12 en tieners. Jacomine is partner en moeder van twee dochters. Jacomine werkt samen met andere opvoedcoaches.


´╗┐Ouders & Co is geschoold in oa de volgende methodieken die zij gebruikt voor gezinnen:

Triple P Positief Opvoeden voor ouders.

Ouders & Co is aangesloten bij de Beroepsvereniging BPSW die landelijk de kwaliteit en deskundigheid van Sociaal Werkers bevordert.

Ouders & Co staat geregistreerd bij de SKJ  die de kwaliteit van de aangesloten leden bewaakt en tuchtrecht regelt, en bij het Klachtenportaal Zorg die een klachtenregeling biedt.

Ouders & Co heeft sinds begin 2020 het kwaliteitscertificaat van KLIK Drenthe behaald.