Kwaliteit, klachten en privacy

Kwaliteit:
Ouders & Co probeert iedere dag goed werk te leveren. Elk jaar is er weer wat te verbeteren, daar staan we regelmatig bij stil. De hulpverleners doen met regelmaat mee aan intervisie en supervisie. Ieder jaar worden er studiedagen of trainingen gevolgd. Ouders & Co heeft een samenwerking met Marie-Anne Bastianen (GZ-Psycholoog) voor de inhoudelijke coördinatie en regievoering. Er is een mogelijkheid tot collegiale consultatie georganiseerd met andere praktijken. Zo regelen we ook de vervanging bij ziekte of vakantie. Ouders & Co is altijd bereikbaar, daartoe hebben we een eigen telefonische bereikbaarheidsdienst voor opvoednoodgevallen opgezet voor buiten de kantoortijden en het weekend; 050-2113870

Klachtenregeling:
Ouders & Co staat altijd open voor kritiek, daar leren we van. De hulpverlener van Ouders & Co zal ook regelmatig vragen of u nog tevreden bent over de geboden hulp en begeleiding.

Als u niet tevreden bent over de hulpverlening en begeleiding gaan we samen in overleg om te proberen het op te lossen. Als we daar samen niet uitkomen of als u dat wenst dan vraagt Ouders & Co een collega die kan helpen om de klacht te verhelderen en het op te lossen. U kunt natuurlijk ook altijd besluiten om te stoppen met Ouders & Co als aanbieder van jeugdhulp.

Mocht u niet tot een oplossing komen of er is iets voorgevallen in de relatie met de hulpverlener waarbij u niet met hem/haar in gesprek wilt dan kunt u altijd direct een klacht indienen via
www.klachtenportaalzorg.nl Ouders & Co is daarbij aangesloten en zij bieden onafhankelijke klachtenafhandeling zoals voorgeschreven in de Jeugdwet. Voor het tuchtrecht is Ouders & Co aangesloten bij de SKJ, www.skj.nl

Privacy:
Ouders & Co werkt volgens de meest recente wettelijke richtlijnen en eisen ten aanzien van het waarborgen van de privacy van cliënten. Het bewaren en delen van persoonsgegevens gaat volgens de bepalingen in de nieuwe AVG (m.i.v. 25 mei 2018).
Het Privacy Beleid van Ouders & Co is hier te lezen (link naar PDF)

Zonder uw toestemming worden geen persoonsgegevens opgeslagen in een dossier en gedeeld met anderen. Daartoe tekent u/wettelijk vertegenwoordiger het ‘Toestemmingsformulier Gegevens delen’. Als er iets verandert in de situatie vraagt Ouders & Co u opnieuw te tekenen.

U/wettelijk vertegenwoordiger hebt/heeft de volgende rechten:

  • Recht op inzage van het dossier; Dossier bestaat uit Aanmeldformulier, Verwijzing, Toestemmingsformulier, Opvoedplan (Hulpverleningsplan en Evaluatie). Inzage vindt plaats bij Ouders & Co.
  • Recht op correctie van de gegevens; inclusief het Opvoedplan. Mocht er verschil van mening zijn dan wordt dit aan de tekst toegevoegd.
  • Recht op overdraagbaarheid; persoonsgegevens moeten meegenomen kunnen worden naar een andere aanbieder.
  • Recht op vergetelheid; Ouders & Co hanteert de wettelijke bewaartermijnen van dossiers (conform de Jeugdwet) tenzij de cliënt aangeeft, na afsluiting van het traject, dat het dossier vernietigd moet worden. Ouders & Co vraagt de cliënt daarvoor apart te tekenen.